Kungshöjds vänner har återuppstått …

Wallenstam som äger fastigheter på Rosenlundsgatan (den bruna fastigheten i bilden) har inlämnat en begäran om planbesked för påbyggnad av denna fastighet.

Vi i Kungshöjd vänner kan inte förstå att det skulle vara i Göteborgs bästa intresse att tillåta påbyggnad på dagens fastighet.

De investeringar som gjorts vid bastionsspetsar utmed Arsenalsgatan och som ingår i utvecklingsprojektet ”Den befästa staden” skulle förlora det mesta av sitt värde genom en påbyggnad av Wallenstams fastighet. Dessa siktpunkter och vandringsstråk besöks av tiotusentals göteborgare och turister årligen.

Vidare skulle flera av de siktlinjer upp mot ”Borgen på Klippan” förstöras som många göteborgare och turister kan glädjas åt varje dag, i ännu större antal när Haga stationen är i drift.