Byggnadsnämnden avslår Wallenstams begäran om påbyggnad på Rosenlundsgatan

Våran föreningen har som uppgift att värna om Kungshöjds gemensamma kulturarv samt verka för att förbättra Kungshöjds historiska, arkitektoniska och turistiska värden.

Därför har vi nyligen varit engagerade i en påverkanskampanj med politikerna i byggnadsnämnden då Wallenstam ville bygga på fastigheten på Rosenlundsgatan. Nu har dock Byggnadsnämnden tagit beslut om att inte upprätta en detaljplan för påbyggnad av Wallenstams fastighet på Rosenlundsgatan (Inom Vallgraven 69:5).

Motivet är att påbyggnad kommer att förstöra siktlinjer och att befästningsstaden blir svårare att uppleva. Förslaget medför påtaglig skada på riksintresset och bedöms innebära ingrepp i fornlämning.

Ett enhälligt beslutet fattades på byggnadsnämndens möte den 15e mars 2022.

Mötesprotokollet i sin helhet hittar ni här (§99 är på sida 24) och tjänsteutlåtandet hittar ni här

Kungshöjds vänner har återuppstått …

Wallenstam som äger fastigheter på Rosenlundsgatan (den bruna fastigheten i bilden) har inlämnat en begäran om planbesked för påbyggnad av denna fastighet.

Vi i Kungshöjd vänner kan inte förstå att det skulle vara i Göteborgs bästa intresse att tillåta påbyggnad på dagens fastighet.

De investeringar som gjorts vid bastionsspetsar utmed Arsenalsgatan och som ingår i utvecklingsprojektet ”Den befästa staden” skulle förlora det mesta av sitt värde genom en påbyggnad av Wallenstams fastighet. Dessa siktpunkter och vandringsstråk besöks av tiotusentals göteborgare och turister årligen.

Vidare skulle flera av de siktlinjer upp mot ”Borgen på Klippan” förstöras som många göteborgare och turister kan glädjas åt varje dag, i ännu större antal när Haga stationen är i drift.